Angst

Angst kan vise sig på mange måder. For eksempel som pludselige og meget skræmmende angstanfald, hvor hjertet hamrer i brystet, det sortner for øjnene og man er bange for at besvime, blive sindsyg eller dø. Angsten kan også vise sig som en mere vedvarende indre uro og bekymring, der kan medføre søvnproblemer, anspændthed, svimmelhed, spændingshovedpine m.v.For andre er angsten primært noget, der opstår i sociale sammenhænge, og som kan gøre det svært at være sammen med andre mennesker.

Angst er en central del af mange psykiske problemer, og det er derfor vigtigt at arbejde med angsten. Dels fordi angst føles meget ubehageligt, dels fordi en god angstregulering er en forudsætning for at kunne håndtere sit liv på en hensigtsmæssig måde.

Hvis du oplever, at angsten har et omfang, der begrænser dig kan du få hjælp til at finde ud af hvad der ligger bag angstsymptomerne. Hvornår startede symptomerne ? Hvad udløser angsten ? Hvad vedligeholder den ? Og hvad kan hjælpe dig med at regulere angsten, så den ikke spænder ben for dig ?

Jeg har overenskomst med sygesikringen, og tager derfor imod henvisninger fra din læge – forudsat samtalerne afholdes i Maribo, da min aftale med sygesikringen kun gælder der. 

Jeg modtager også klienter med sundhedsforsikring – både i min klinik i Næstved og i Maribo. Mange sundhedsforsikringer giver tilskud til psykologbehandling. Du skal selv kontakte din forsikring og høre om dine muligheder.