Depression

Depression er ikke det samme  som tristhed, som er noget vi alle oplever på nogle tidspunkter i livet. Ved en depression ændres synet på en selv, så alt ses gennem et depressivt filter. Tankerne er præget af selvbebrejdelser, og manglende tro på fremtiden, hvilket bliver en ond cirkel, der vedligeholder og forstærker depressionen.Det kan være svært at huske og koncentere sig i længere tid, og søvn og appetit kan være påvirket. Nogengange viser en depression sig ved tendens til at blive opfarende og bebrejdende overfor omgivelserne.

Depression kan have mange forskellige årsager. Der kan være en indre sårbarhed kombineret med ydre begivenheder. Udefrakommende begivenheder og udfordringer kan medføre, at følelser og frustationer, der handler om noget ydre, bliver vendt indad i form af selvbebrejdelser og endeløse negative grublerier.
Jeg kan hjælpe dig med at gøre situationen mere overskuelig, og med at finde og forstå de bagvedliggende årsager til, at du har udviklet en depression. Du får hjælp til at bryde den onde cirkel af destruktive tanke og handlemønstre, som vedligeholder depressionen, og genfinde styrken og overskuddet til at håndtere de problemer du står med.

Jeg har overenskomst med sygesikringen, og tager derfor imod henvisninger fra din læge – forudsat samtalerne afholdes i Maribo, da min aftale med sygesikringen kun gælder der. 

Jeg modtager også klienter med sundhedsforsikring – både i min klinik i Næstved og i Maribo. Mange sundhedsforsikringer giver tilskud til psykologbehandling. Du skal selv kontakte din forsikring og høre om dine muligheder.