Forælderrådgivning

At være forældre er en af det mest betydningsfulde, livgivende og krævende opgaver i livet.

Mange forældre kan i en travl hverdag for eksempel have udfordringer med at få skabt tydelige regler og rammer i familien, med frustration og konflikt til følge. Vores egne reaktionsmønstre kan også komme til at spænde ben for de gode hensigter vi alle sammen har i samspillet med vores børn. For eksempel når vreden løber af med os og vi ender op med at råbe af barnet og skælde voldsomt ud, selvom vi med vores forstand godt ved, at det ikke er hjælpsomt. Hvis der er mange af sådanne samspil ender vi i en negativ spiral, der påvirker alle parter negativt. Hvis det er tilfældet kan det være hjælpsomt at arbejde med sine egne reaktionsmønstre og med dynamikken i familien.

Nogengange kræver forælderskabet mere end forældre nogensinde havde forestillet sig. Det kan for eksempel gælde forældre til børn, der har fået en diagnose. At være forældre til et barn med særlige vanskeligheder som for eksempel autisme medfører, at forældrene skal finde ud af hvordan de justerer i deres forventninger til barnet så de bedst muligt tilgodeser barnets behov. Samtidig er det ofte sorgfuldt at erkende, at ens barn har udfordringer som det måske aldrig vokser ud af, og at man ikke har fået det “normale” barn man drømte om.

Jeg tilbyder rådgivning til familier, der har brug for hjælp til at skabe bedre rammer og samspil i familien – og hjælp til familier hvor barnet/den unge har fået en diagnose.

Jeg tilbyder ikke hjælp i forhold til traumatiserede børn/unge men kan henvise til børnepsykologer, der arbejder med traumebehandling og rådgivning.

I forælderrådgivningsforløb har jeg primært samtaler med den ene eller begge forælder. Når det giver mening kan der også være samtaler hvor hele familien deltager.

Jeg trækker bla. på min mangeårige erfaring fra børne og unge området i kommunalt regi hvor jeg bl.a har varetaget udrednings – og behandlingsopgaver i forhold til børn og unge, samt forældertræningsforløb i samarbejde med Psykiatrifonden.