Lavt selvværd

Lavt selvværd er kendetegnet ved overdrevent negative forestillinger om sig selv – om ens eget værd som menneske og hvad man formår. Lavt selvværd kan vise sig på mange forskellige måder. Nogle bliver meget perfektionistiske for at prøve at kompensere for oplevelsen af ikke at være god nok. Nogle bliver meget optaget af at please andre på bekostning af deres egne behov. Andre udvikler en opmærksomhedssøgende adfærd for at få bekræftelse. Andre igen bliver meget tilbageholdene og har svært ved at udtrykke deres tanker og følelser.

Et lavt selvværd kan medføre store problemer med at varetage egne behov, sætte sunde grænser og leve et meningsfuldt liv.Hvis du slåes med lavt selvværd kan du blandt andet få hjælp til at forstå årsagerne til, at du har udviklet en negativ selvopfattelse. Du får støtte til at se og bryde med de destruktive tanke og handlemønstre, der skaber og vedligeholder det lave selvværd. Og du bliver støttet i at udvikle et mere realistisk selvbillede og en mere omsorgsfuld måde at møde dig selv på.

Jeg har overenskomst med sygesikringen, og tager derfor imod henvisninger fra din læge – forudsat samtalerne afholdes i Maribo, da min aftale med sygesikringen kun gælder der. 

Jeg modtager også klienter med sundhedsforsikring – både i min klinik i Næstved og i Maribo. Mange sundhedsforsikringer giver tilskud til psykologbehandling. Du skal selv kontakte din forsikring og høre om dine muligheder.