Privatlivspolitik

 

Som autoriseret psykolog er jeg forpligtiget til at føre journal. Jeg skriver kun de oplysninger, der er nødvendige for at jeg kan give dig den bedst mulige hjælp. Der er tale om kortere notater om den behandling, du modtager hos mig, om indholdet i vores samtaler, sundhedsoplysninger m.v. 

 Alle oplysninger bliver opbevaret på sikre, krypterede harddiske. Oplysningerne bliver tilintetgjort efter 5 år. 

Jeg er som psykolog underlagt tavshedspligt. Jeg er dog juridisk forpligtiget til at bryde min tavshedspligt hvis jeg får viden om, at du eller andre er i risiko for at komme alvorligt til skade (Sundhedslovens §41). Hvis jeg får viden om, at et barns trivsel og udvikling er truet er jeg juridisk forpligtiget til at lave en underretning til kommunen (Servicelovens §153). 

Jeg har mulighed for at give relevante oplysninger videre til din læge eller andre parter. Det kan for eksempel være i tilfælde hvor kommunen eller et  forsikringsselskab betaler dine samtaler helt eller delvist. Jeg videregiver kun oplysinger hvis du har givet dit samtykke til det.