Stress

Stresssymptomer viser sig ofte både fysisk, mentalt, og følelsesmæssigt i form af træthed/udmattelse; søvnproblemer; indre uro; vanskeligheder med at slappe af; irritabilitet; øget psykisk sårbarhed; koncentrations – og hukommelsesvanskeligheder; tankerne bliver mere ensporede og fastlåste, og det kan være svært at se nye muligheder eller være fleksibel.

Stressreaktioner kan være kortvarige og mere langvarige. Det er hovedsagligt ved den længerevarende stress, at vores fysiske og psykiske helbred trues. En konsekvens af længerevarende stress er blandt andet at vores immunforsvar svækkes, hvilket medfører, at vi lettere bliver syge og får infektioner. Længerevarende stress kan derudover forårsage forskellige livsstilssygdomme og psykiske lidelser som angst og depression. 

Den psykologiske hjælp kan handle om flere forskellige ting, afhængig af din situation. Hvis dine stresssymptomer er voldsomme er der brug for vejledning her og nu, så du hurtigst muligt kan genvinde kræfterne. Du får også hjælp til at forstå og ændre i de forhold derhjemme eller på arbejde, der har været/er belastende for dig.  Endelig er det ofte nødvendigt at arbejde med de tanke-og reaktionsmønstre, som vedligeholder stressen. Det kan for eksempel være perfektionisme, kontrolbehov, vanskeligheder med at sætte grænser og ignorering  af egne symptomer.  

Mange sundhedsforsikringer giver tilskud til psykologbehandling. Du skal selv kontakte din  forsikring og høre om dine muligheder. 
Jeg samarbejder med Sygesikringen Danmark, Falck Healthcare, Prescriba og Psycare. Lægehenvisninger til psykologbehandling kan ikke benyttes hos mig.