Supervision

 Jeg har erfaring med supervision og psykologfaglig vejledning til psykologer under uddannelse til autorisation, plejefamilier, lærere, og pædagoger der arbejder med udsatte børn, unge og familier.

Supervision giver dig mulighed for at dele dine tanker, følelser, tvivl m.v omkring forhold på dit arbejde. Der kan arbejdes med sagssupervision, hvor vi sammen ser på det, der udfordrer dig i forhold til en konkret case, som du gerne vil forstå og håndtere bedre. Der kan også arbejdes med den professionelle rolle, og hvordan arbejdet påvirker den enkelte/gruppen.

Supervisionen foregår i en anerkendende, respektfuld og nysgerrig ånd, så der bliver skabt den nødvendige tryghed til at udforske det, der kan være sårbart at bringe op.

I starten af supervisionsforløbet afklares det med den enkelte/gruppen/leder hvad behovet er.

Jeg tilbyder supervision og psykologfaglig vejledning til plejefamilier og kommunale sagsbehandlere.

Hvis der ønskes gruppesupervision skal supervisionen foregå på arbejdspladsen.