Samtalerne

I samtalerne tager jeg udgangspunkt i dine problemer her og nu. Hvis der viser sig at være noget i din livsbagage, der forhindrer dig i at håndtere og leve dit liv konstruktivt vil vi også kunne bearbejde dette. I fællesskab holder vi øje med om samtalerne gør en forskel for dig.

 

Om forløbet

Jeg anbefaler, at vi lægger ud med en samtale af lidt længere varighed – for eksempel 1, 5 – 2 timer. Det giver bedre mulighed for at komme til bunds i hvad problemet handler om, og få klarhed over hvad der skal arbejdes med i vores samtaler, så du kan få det bedre. 

Kontakt mig for hjælp

Hvis vi derfra beslutter at starte et forløb anbefaler jeg, at vi til en start mødes en gang om ugen.

Herefter kan vi tilpasse forløbet efter dine muligheder og behov. 

Metoderne

I terapien inddrager jeg metoder fra Intensiv dynamisk korttidsterapi (Istdp), Kognitiv adfærdsterapi, samt Acceptance and Commitment Therapy (Act), der tilhører den kognitive adfærdsterapeutiske tradition.

Intensiv dynamisk korttidsterapi er en behandlingsmetode, hvor der er videnskabelig dokumenteret effekt i forhold til en række psykiske lidelser såsom depression, angst, psykosomatiske problemer og personlighedsforstyrrelser.

I behandlingen hjælpes du til at gøre op med uhensigtsmæssige mønstre (forsvar), der giver dig problemer og symptomer. Symptomer opstår når vi ikke kan rumme og håndtere vores følelser. I stedet får vi forskellige former for ubehag (for eksempel angstsymptomer) eller vi handler på selvsaboterende måder. Ofte er der tale om et gammelt mønster, som der er brug for at få gjort op med, så du kan blive mere fri til at være dig, og blive mere realistisk i dine forventninger til dig selv. Et andet centralt element i behandlingen er, at du får hjælp til at rumme dine følelser. Stærke følelser vækker ofte angst da de kan minde os om tidligere erfaringer i livet hvor bestemte følelser ikke var tilladte. Af den grund er der fokus på at hjælpe dig til at forstå og regulere din angst, så den ikke spænder ben for dig, og du bliver bedre i stand til at håndtere dine følelser konstruktivt.

Kognitiv adfærdsterapi er en veldokumenteret terapiform, der er hjælpsom i forhold til behandling af blandt andet depression, angst, stress, kroniske smerter og personlighedsforstyrrelser. I kognitiv terapi er der fokus på den betydning vores tankeprocesser (dvs. forestillinger, fantasier og erindringer) og vores handlinger har for vores følelser og sindstilstand. Derfor har terapien primært fokus på at arbejde med vores tanke og handlemønstre. I terapien undersøger vi i fællesskab de tanke og handlemønstre der skaber og vedligeholder dine problemer. I fællesskab finder vi frem til alternative måde at tænke og handle på, som øves mellem samtalerne. Ideen bag ved dette er, at når vi lærer at tænke mere nuanceret (realistisk og konstruktivt) bliver det lettere for os at ændre selvsaboterende adfærdsmønstre – og det giver bedre livskvalitet.

Omdrejningspunktet i Acceptance og Commitment Therapy er dels at hjælpe klienter til at afklare deres værdier så de i højere grad kan handle i overensstemmelse med det, der virkelig betyder noget for dem. Dels arbejdes der med at opøve færdigheder i bevidst nærvær i forhold til – og accept af – ens indre verden. Det være sig svære tanker, erindringer, følelser, angst, ubehag osv. Det centrale er, at jo mere vi kan acceptere det, der gør ondt eller vækker ubehag istedet for at kæmpe med det – jo bedre kan vi frigive vores energi til at gøre mere af det, der virkelig betyder noget for os.